Zápisy a usnesení

Zápisy a usnesení ze zasedání Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu, mládeže ZPK (volební období 2016-2020)

Z důvodu GDPR byly zápisy od ledna 2017 do 30. 6. 2018 staženy, v případě zájmu jsou k dispozici na organizačním oddělení Krajského úřadu Plzeňského kraje, kancelář č. dv. 109. Ostatní zápisy z jednotlivých zasedání včetně usnesení naleznete v příloze.