Zápisy a usnesení

Zápisy ze zasedání výboru

V příloze najdete zápisy z jednotlivých zasedání výboru. Součástí zápisů jsou usnesení a prezenční listina.