Zápisy

Zápisy ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK (volební období 2020-2024)

Zápisy z jednotlivých zasedání naleznete v příloze.