Zápisy

Zápisy ze zasedání Výboru pro investice a majetek ZPK (volební období 2020-2024)

Zápisy z jednotlivých zasedání naleznete v příloze.