Zápisy

Zápisy ze zasedání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj ZPK (volební období 2020-2024)

Zápisy z jednotlivých zasedání naleznete v příloze.