Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vstiš

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vstiš ...

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice ...

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klíčov u Mrákova

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klíčov u Mrákova ...

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Budětice

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Budětice ...

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Plzeň 4 - PK x statutární město Plzeň

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Plzeň 4 - PK x statutární město Plzeň