Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Libkov

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Libkov ...