Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody

19. května 2020

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Puclice

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Puclice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x obec Puclice

19. května 2020

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všeruby u Kdyně

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všeruby u Kdyně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x městys Všeruby

19. května 2020

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemků v k. ú. Nová Huť

Prodej pozemků v k. ú. Nová Huť

19. května 2020

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Blovice - město Blovice

Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Blovice - město Blovice

19. května 2020

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Újezd nade Mží - obec Újezd nade Mží

Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Újezd nade Mží - obec Újezd nade Mží