Základní dokumenty

Platné verze příruček a metodických dopisů OP VK

potřebných pro realizaci projektu "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji" naleznete v příloze článku ...

Dokumenty a vzory dokumentů k finanční části projektu

"Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji" určené pro partnery s finanční účastí...