Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - znalecký posudek

obrazek
29. dubna 2021 14:24, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) byla dne 3. 4. 2021 doručena Vaše žádost o informace - kopii nebo sken znaleckého posudku č. 3673-057/2017 ze dne 8. 5. 2017 vypracovaného,  který byl podkladem pro rozhodování orgánů kraje za účelem výkupu pozemků pro akci „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5“.

Informace (dokument) byla žadateli poskytnuta dne 19. 4. 2021.

Soubory ke stažení