Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - sdělení města Železné Rudy KÚ

obrazek
13. srpna 2021 10:15, Mgr. Vladimír Král
Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 26. 7. 2021 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s požadavkem o následující informaci:

„Sdělilo již krajskému úřadu město Železná Ruda informace o tom, jaké správní úkony provedlo od zrušení rozhodnutí č. 517/2021, č. j.: 1778/17/2 o výjimce ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, které krajský úřad požadoval v žádosti o sdělení informací ze dne 30. 06. 2021?“

K této žádosti KÚPK poskytl dne 3. 8. 2021 informaci, že ke dni 29. 7. 2021 mu nejsou známy žádné správní úkony, které město Železná Ruda učinilo ve vztahu k Žádosti o sdělení informací na učiněné správní úkony ve věci rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry ve věci navrhované stavby rodinného domu na pozemku (čj. PK-RR/2424/21 ze dne 30. 06. 2021).