Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se outsorcovaných právních a dopravních služeb KÚPK

28. července 2020 12:52, Mgr.Mgr. Jaroslava Chlanová
Dne 8. 7. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: „které služby jsou u Vás ( Krajský úřad ) zajišťovány interním způsobem (tedy vlastními zaměstnanci) a které naopak externími firmami , tedy smlouvou o poskytování (outsourcing). Dotaz se týkal právních služeb a poradenství a dopravy.“

O zpracování odpovědí žadatel požádal do přiloženého dotazníku.

K žádosti KÚPK poskytl přiložený vyplněný dotazník. 

Soubory ke stažení