Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - nostrifikace zahraničních vysvědčení

obrazek
09. července 2021 11:30, aktualizováno 17:18, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) byla dne 8. 7. 2021 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění:

„Je na žadatele o mezinárodní ochranu (dle Azylového zákona č. 325/1999 Sb.) v rámci řízení o nostrifikaci zahraničního vysvědčení Vaším úřadem pohlíženo jako na osobu, na které je třeba na základě mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci (viz Školský zákon č. 561/2004 Sb.- § 108 a/4)?“

KÚPK k žádosti o informace uvedl, že doposud neobdržel žádost o uznání zahraničního vysvědčení osoby ze zahraničí, která by o sobě prohlásila, že je žadatelem o mezinárodní ochranu (dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů) a žádala nahradit doklady o vzdělání čestným prohlášením. V případě podání žádosti takového žadatele by KÚPK požádal o stanovisko MŠMT, jak v tomto případě postupovat. Žádost by byla řešena pravděpodobně individuálně s ohledem na životní situaci žadatele.