Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - náklady na interní právníky

obrazek
07. září 2021 10:50, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“), odboru kontroly, dozoru a stížností byla dne 30. 8. 2021 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která obsahovala tyto otázky vztahující se k Plzeňskému kraji:

a) Kolik osob celkem zaměstnával Kraj na pozici interních právníků v roce 2020?
b) Kolik činily přepočtené pracovní úvazky interních právníků Kraje v roce 2020 celkem?
c) Kolik činily celkové mzdové náklady (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění) na interní právníky Kraje v roce 2020?


K jednotlivým otázkám byly poskytnuty tyto informace:

a) V roce 2020 bylo zaměstnáno u zaměstnavatele Plzeňský kraj na pozici právník celkem 30 zaměstnanců.
b) V roce 2020 činily přepočtené pracovní úvazky pozice právník celkem 28,1 úvazku.
c) V roce 2020 činily celkové náklady na platy včetně sociálního a zdravotního pojištění na zaměstnance na pozici právník 14 010 751 Kč.