Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - náklady na návštěvu prezidenta rep. v říjnu 2017

obrazek
07. září 2021 10:39, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“), odboru kontroly, dozoru a stížností byla dne 31. 8. 2021 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informací formou odpovědí na následující dotazy:
1. Hradil Plzeňský kraj/Krajský úřad Plzeňského kraje náklady na návštěvu prezidenta republiky Plzeňského kraje ve dnech 18. října až 20. října 2017?
2. Pokud nějaké náklady Plzeňský kraj/Krajský úřad Plzeňského kraje v souvislosti se zmíněnou návštěvou hradil, kolik za tyto náklady zaplatil?
3. Jakou výši z těchto nákladů tvořily náklady na setkání prezidenta republiky s občany, které se konaly v Břasech, Stodu, Horšovském Týně a Nepomuku?“


K jednotlivým otázkám byly poskytnuty tyto informace:

1. Ano.
2. Celkové náklady Plzeňského kraje činily 304 645 Kč.
3. Náklady kraje na setkání s občany zahrnovaly přípravu a tisk plakátků, což činilo 4.350 Kč. Ostatní případné náklady hradily samotné obce.