Zachování prodejen v malých obcích PK

Dotační titul pro rok 2023

14. července 2023 09:17, Mgr. René Zeithaml

Dotační titul Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2023 byl určen malým obcím Plzeňského kraje na částečné krytí jejich výdajů spojených se zachováním provozu kamenné nebo pojízdné prodejny obsluhující jejich území.

Plzeňský kraj se touto podporou snaží napomoci udržení kamenných a pojízdných prodejen v nejmenších obcích a zajištění potravinové obslužnosti venkova.

Obce mohly žádat o dotaci pro kamennou prodejnu, kterou samy provozují (až 200 tis. Kč), na úhradu energií, pokud se prodejna nachází v budově obce a obec bez náhrady hradí náklady na elektrickou energii nebo plyn za provozovatele prodejny (až 80 tis. Kč), případně na příspěvek pro provozovatele prodejny (20 - 50 tis. Kč).

Požádat mohly obce o dotaci na kamennou prodejnu až pro tři části obce do 250 obyvatel. Podmínkou bylo, že v místě (obci, části obce) je pouze jedna prodejna a neobsluhuje ji pojízdná prodejna.

Žádost nemohla být podána pro prodejnu, které byla schválena dotace z dotačního titulu Obchůdek 2021+ v Plzeňském kraji (2. výzva).

Celkem bylo Radou Plzeňského kraje schváleno rozdělení dotací z DT Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2023 ve výši 2 759 000 Kč.


Další podrobnosti k dotačnímu titulu najdete v aplikaci eDotace:   


Přehled schválených dotací najdete zde: