Z Dnešic na Dobřany vede zcela nová komunikace

obrazek
23. listopadu 2023 13:05, Bc. Patrik Pátek

Slavnostně do provozu byla ve čtvrtek 23. listopadu 2023 uvedena opravená komunikace mezi Dobřany a Dnešicemi. Jde o dokončení další stavby v Plzeňském kraji financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Letos šla do oprav a výstavby komunikací v Plzeňském kraji rekordní částka přesahující 2 mld. korun.

Oprava více než sedmikilometrového úseku III/18035 Dobřany – Dnešice – II/230 stála celkem cca 33,83 mil. Kč. Zhotovitelem stavby byly Silnice Klatovy. Zpracovatelem projektu opravy komunikace byla společnost SG Geotechnika. Oprava trvala celkem pět měsíců. Začalo se v červnu a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje hotové dílo převzala 16. listopadu. Stavba byla rozdělena do čtyř etap. „První byla mezi komunikací II/230 a obcí Dnešice, druhá mezi obcemi Dnešice a Chlumčany Keramička. Třetí etapou byl průtah obcí Chlumčany Keramička až po odbočku na Dobřany a čtvrtá etapa vedla mezi obcí Chlumčany Keramička a městem Dobřany,“ upřesnil postup rozsáhlých oprav vedoucí technik stavby Ladislav Zábranský ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.


Délka opravovaného úseku silnice III/18035 byla celkem 7 105,57 m. Stavba probíhala z větší části za úplných uzavírek. „V blízkosti stavby jsou mimo jiné známá keramička Lassersberger, lom pro těžbu kaolinu, Psychiatrická léčebna v Dobřanech i jiné menší firmy. Silničáři se snažili maximálně přizpůsobit stavební práce tak, aby nedocházelo ke zbytečnému omezování veřejné linkové dopravy a obsluhy těchto firem,“ poznamenal náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Šířkové uspořádání opravy komunikace vycházelo ze stávajícího stavu, šířka vozovky i krajnic zůstaly neměnné a zachováno bylo i směrové řešení opravy komunikace včetně průběhu výškového profilu. Tato rekonstrukce byla jednou z 85 staveb podobného typu, které Plzeňský kraj v letošním roce realizoval. „Ta spousta staveb byla umožněna i díky podpoře ze SFDI, která byla více než 500 milionů korun a přes 600 milionů šlo do investic z Plzeňského kraje,“ podotkl Pavel Čížek a připomněl: „Finance ze SFDI se snažíme dávat na stavby, které jsou dlouhé, tedy na souvislé úseky frekventovaných komunikací jako tomu bylo i v tomto případě. Tento rok byl v oblasti otevřených silnic doslova rekordní.“

V Plzeňském kraji šly do investičních akcí dopravní infrastruktury v součtu přes 2 miliardy korun s tím, že průměrné náklady dosahovaly 60 % rozpočtové ceny. „Správa a údržba silnic dokázala u všech staveb díky kvalitním výběrovým řízením významně snížit původně předpokládaný rozpočet. Díky tomu jsme mohli udělat o zhruba 40 % více akcí,“ konstatoval Pavel Čížek, když sdělil plány pro příští rok, kdy Plzeňský kraj o 100 milionů korun navýší letošní investici. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury bude zhruba 330 milionů korun. V součtu tedy půjde o částku převyšující miliardu korun, ke které přibydou dotace z IROP na stavby typu napojení Severního Rokycanska na dálnici D5.
 


Galerie