Vzory rozhodnutí určené pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021

06. října 2022 06:45, Mgr. Irena Sinkulová

Odbor 39 - Správní činnosti Ministerstva financí upravilo a na svých stránkách zveřejnilo vzory rozhodnutí pro správu místních poplatků.

Tyto vzory rozhodnutí jsou platné pro právní stav od 1. 1. 2021.

Předmětné vzory naleznete na stránkách Ministerstva financí  https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/vzory-rozhodnuti-urcenych-pro-spravu-mis-38970.