Vzory rozhodnutí určené pro správu místních poplatků od roku 2021 (aktualizované)

13. října 2021 07:01, Mgr. Irena Sinkulová

Ministerstva financí, Oddělení 3903 - Správní činnosti, aktualizovalo v oblasti místních poplatků své vzory rozhodnutí, které jsou určené pro správu místních poplatků.

Předmětné vzory byly umístěny na stránky Ministerstva financí a naleznete je na následujícím odkazu: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/vzory-rozhodnuti-urcenych-pro-spravu-mis-38970, a rovněž v příloze tohoto článku.
Soubory ke stažení