Vzory rozhodnutí určené pro správu místních poplatků od roku 2021

22. února 2021 11:15, Mgr. Irena Sinkulová

Ministerstvo financí zpracovalo "Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků od roku 2021" a uveřejnilo je na svých webových stránkách. 

Předmětné vzory rozhodnutí naleznete zde:


https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/vzory-rozhodnuti-urcenych-pro-spravu-mis-38970