Vznik bezpečnostně vzdělávacího centra je o krok blíž

obrazek
30. května 2024 17:29, aktualizováno 17:32, Ing. Helena Frintová

Bezpečnostní rada kraje Plzeňského kraje se tentokrát sešla v prostorách střediska ALMA MV ČR v Železné Rudě na Šumavě. Hned v úvodu jednání bylo mezi Plzeňským krajem a složkami IZS včetně Armády ČR zastoupené KVV Plzeň podepsáno memorandum o partnerství a spolupráci na projektu bezpečnostně vzdělávacího centra. Rada kraje ho projednala a schválila 20. května tohoto roku.

„Chceme společně vytvořit prostředí pro efektivní a systematickou spolupráci záchranářů, pedagogů a organizované veřejnosti v areálu, který by umožňoval realizaci specificky zaměřených vzdělávacích programů s cílem připravit hlavně mladou generaci na řešení možných rizikových situací a naučit je nejen se chránit ale jim i předcházet,“ řekl hejtman a předseda Bezpečnostní rady PK Rudolf Špoták k podpisu tohoto vícestranného smluvního ujednání a dodal: „Podpisem tohoto memoranda všechny strany deklarují společný zájem na vybudování komplexu, kde bude možné realizovat programy zaměřené na zajištění preventivní výchovy a vzdělávání dětí, mládeže i široké veřejnosti v oblasti bezpečnosti, zvládání rizik a odpovědného chování při mimořádných událostech.“

„Za Policii České republiky vnímám budoucí vznik bezpečnostně vzdělávacího centra v Plzeňském kraji jako velmi přínosné, neboť v tomto vzdělávacím centru všichni ti, kteří zde budou edukováni, budou nacvičovat možné reálné krizové situace v prostorách a místech, které jim realitu velmi přiblíží. Tím si ji lépe zapamatují a v případě, že s ní budou konfrontováni, lépe ji zvládnou,“ uvedl k podpisu memoranda brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie PK.


Pro dosažení společného cíle je vytvořena pracovní skupina, v níž jsou zastoupeny partnerské strany. Působit v ní budou i další subjekty, které jsou pro zajištění fungování vzdělávacího centra potřebné. Jako např. městská policie a horská služba.

V současné době má kraj již zpracovaný projektový záměr nového centra, který předloží k projednání Zastupitelstvu Plzeňského kraje 10. června 2024. Předpokládaný rozpočet na jeho vybudování představuje 150 až 200 milionů korun.

V rámci dalšího jednání si členové bezpečnostní rady vyslechli informace o připravenosti jednotlivých složek IZS na řešení mimořádných událostí, v rámci kterých byla mimo jiné hlavně vyzdvihována vzájemná spolupráce mezi všemi složkami integrovaného záchranného systému a vysoká profesionalita všech jejich příslušníků.
Na závěr byla předložena informace o situaci v kraji v návaznosti na migrační vlnu osob z Ukrajiny.


Galerie