Vzdělávání žáků cizinců

Druhé kolo přijímacího řízení na střední školy / Другий тур вступу до середніх шкіл

Informace o volných místech na středních školách v Plzeňském kraji od 1. 9. 2022 Інформація про вільні місця в загальноосвітніх навчальних закладах Пльзенської області з 1 вересня 2022 року

Українські школи визнають відвідування школи в Чехії / Ukrajinské školy budou uznávat školní docházku v ČR

Україна визнає відвідування чеських шкіл дітьми. Таким чином, українські діти не будуть зобов’язані відвідувати дистанційну освіту, якщо вони йдуть до чеської школи. Ukrajina uzná docházku dětí do českých škol. Ukrajinské děti tak nebudou mít povinnost účastnit se distanční výuky, pokud chodí do české školy.

Nabídka kurzů českého jazyka pro cizince/Набíдка курзů ческéго про цізінце

Pro lepší orientaci v nabídce kurzů češtiny pro cizince v rámci Plzeňského kraje vytvořila Fakulta pedagogická ZČU v Plzni databázi kurzů českého jazyka pro cizince. Tato databáze bude průběžně aktualizována.

ПРОПОНУЄМО НАВЧАННЯ ДЛЯ CТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ / Informace o možnostech studia na univerzitě pro Ukrajinské studenty

Декан факультету електротехніки Західночешського університету в Пльзені відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України прийняв рішення про коригування умов процедури прийому вступників з України. Це рішення стосується лише іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці.

Інформація про видачу зарахованих квитків на середню освіту / Informace k vydávání zápisových lístků ve střední škole

Абітурієнт, який з 1 вересня 2022 року буде зарахований до навчання на перший курс середньої школи, повинен подати реєстраційну форму директору школи. Uchazeč, který bude přijatý ke vzdělávání do 1. ročníku SŠ od 1. 9. 2022, musí řediteli školy odevzdat zápisový lístek.