Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu

obrazek
06. dubna 2021 07:49, Mgr. Veronika Šimonová

Na základě § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 10 a § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve spolupráci s městem Plzeň určuje Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje tyto základní školy k poskytování bezplatné jazykové přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků-cizinců:


26. základní školu Plzeň, Skupova 22, příspěvkovou organizaci
Masarykovu základní školu Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvkovou organizaci
4. základní školu Plzeň, Kralovická 12, příspěvkovou organizaci
10. základní školu Plzeň, nám. Míru 6, příspěvkovou organizaci
Benešovu základní školu a mateřskou školu, Doudlevecká 35, příspěvkovou organizaci
Základní školu a mateřskou školu Plzeň - Božkov, Vřesinská 17, příspěvkovou organizaci