Výzvy a možnosti financování

Nabídka k účasti na projektu na čerpání prostředků EU - program Erasmus+

Škola ve městě Piteå (severní Švédsko) hledá partnery do programu ERASMUS+ KA1 nebo Nordplus mobility. Jejich projekt se hodlá zaměřit na mobilitu učitelů (10 osob) pro základní a střední školy se specializací jazyky, matematika, věda, sociální předměty a výtvarné předměty. Podrobnosti dále...

Londýnská čtvrť Borough of Ealing ve spolupráci s Evropským návratovým fondem hledá partnery pro svůj nový projekt zaměřený na návrat migrantů zpět do země původu

Londýnská čtvrť Borough of Ealing ve spolupráci s Evropským návratovým fondem hledá partnery pro svůj nový projekt zaměřený na návrat migrantů zpět do země původu.

Nabídka na zapojení do projektu - vzdělávání - program Comenius

Polská střední škola městečka Kalety (Slezsko) hledá partnery, kteří by se účastnili bilaterálního výměnného jazykového programu Comenius. Hlavním cílem projektu s názvem „Objevování Evropy“ je rozvíjení zájmů u studentů v oblasti kultury, jazyku a historie a rovněž šance poznat nové oblasti a kulturní rozmanitosti Evropy. Je to také velká příležitost pro studenty z méně bohatých rodin, kteří tak mohou – možná poprvé - navštívit zahraničí. Pracovním jazykem projektu je angličtina.

Nabídka na zapojení do projektu - vzdělávání

Program celoživotního vzdělávání Leonardo vytvořil nový multilaterální projekt v rámci tzv. Peer education. Cílem tohoto projektu je výměna zkušeností a strategií na základě metody peer to peer (žák je zároveň učitelem a učitel žákem) prostřednictvím webového časopisu. Nadnárodní komunikace mezi pedagogy a studenty bude probíhat ve společně stanoveném jazyce, což přispěje k rozvoji jazykových schopností a kulturního a sociálního prostředí. Vedoucím projektu je Istituto Istruzione Superiore Andrea Palladio