Výzvy

Příjem žádostí v rámci III. vlny kotlíkových dotací byl ukončen

Příjem žádostí do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2" byl ukončen . Není možné si již podat žádost o kotlíkovou dotaci.

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci byl ukončen

Dne 30. září 2020 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí do dotačního titulu "Zásobník - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III".

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2".

Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací - UKONČENO

Příjem žádostí v této výzvě byl ukončen.

Nová výzva kotlíkových dotací - UKONČENO

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 965/17 ze dne 21. 8. 2017 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech"...