Výstava Barokní doteky Plzeňského kraje představuje šlechtu Plzeňska

obrazek
23. června 2022 06:55, Bc. Eva Mertlová

Výstava přibližující život aristokracie na Plzeňsku v době baroka byla ve středu 22. června 2022 slavnostně zahájena v ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko u Historického parku Bärnau-Tachov. V rámci výstavy bude možno zhlédnout dokument „Zrcadlo baroka“ mapující unikátní projekt dostavby nikdy nezrealizovaného východního ambitu poutního areálu v Mariánské Týnici. Výstavu doplňují dobové kostýmy i letecké snímky míst a mnoho dalších aktivit spojených s obdobím baroka v Plzeňském kraji. Výstava zapadá do konceptu Západočeského baroka, který ve své rozmanitosti nabízí řadu akcí pro odborníky i širší veřejnost pod taktovkou Plzeňského kraje už řadu let.

Výstava potrvá až do 26. srpna 2022. Jejím hlavním mottem je přiblížení tradičního života aristokratické šlechty na Plzeňsku v době baroka. "Baroko byla doba zdobná, ke které patřila i určitá noblesa, a to nejen noblesa v oblékání a vystupování, ale i noblesa v chování. Kdy podáním ruky se převáděl celý majetek, kdy slovo mělo svůj význam, a když se strany dohodly, tak to platilo," říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Šlechta byla často považována za mecenáše, protože její bohatství umožňovalo nezištně podporovat jiné společenské skupiny bez nároku na protislužbu či jinou formu odměny. Představitelé regionální nobility patřili mezi zemskou elitu. Výstava představuje na deseti panelech jedny z nejvýznamnějších šlechtických rodů baroka v západních Čechách - Morzinové, Sinzendorfové, Vrtbové, Pöttingové, Lažanští, Kolowrati, Šternberkové, Černínové, Michnové.

Zpracování výstavy zajistil pracovní tým Centra baroka (Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici) ve spolupráci s odborníky a institucemi.

V rámci výstavy bude možné zhlédnout dokument „Zrcadlo baroka“ mapující unikátní projekt dostavby nikdy nezrealizovaného východního ambitu poutního areálu v Mariánské Týnici. Tím byl dokončen a zvýrazněn celkový geometrický koncept, který od počátku geniální stavitel Blažej Santini Aichl u této stavby zamýšlel. Dostavba byla realizována za použití tradičních technologií a materiálů, obdiv zaslouží především složité zaklenutí tzv. českými plackami z cihel. Dokument je v české verzi s německými titulky.

Koncept celé výstavy doplňuje prezentace barokních kostýmů nebo letecké snímky barokních památek zvoucích k jejich návštěvě. Dětskou část publika jistě zaujme povídání o vějířích a „tajné“ vějířové mluvě nebo hrací koutek s deskovou hrou s barokní tematikou.

"Věřím, že samotná výstava návštěvníky osloví, ale zároveň pro ně bude i inspirací zavítat do Plzeňského kraje a poznat nejen jeho četné barokní památky, ale navštívit i jednotlivé kulturní akce v rámci Letního barokního festivalu. Ten Plzeňský kraj pořádá již sedmým rokem," doplňuje radní Picka.

Západočeské baroko

Výstava zapadá do konceptu Západočeského baroka, který ve své rozmanitosti nabízí řadu akcí pro odborníky i širší veřejnost pod taktovkou Plzeňského kraje už řadu let. V letošním roce kraj pořádá již 7. ročník Letního barokního festivalu, který probíhá od června do září. Jeho hlavní osu tvoří zpravidla několik velkých slavností ve významných barokních lokalitách a řada doprovodných akcí. Hlavní myšlenkou barokního festivalu je představit návštěvníkům baroko s jeho atmosférou prostřednictvím krásné hudby, autentického divadla, kostýmovaných prohlídek, ale i barokních ochutnávek a řemeslných workshopů. Mottem je „Ochutnejte baroko, jak jej neznáte, a to všemi svými smysly do hloubky a do krásy“.

Informace o celém programu Letního barokního festivalu včetně aktuálních změn a všech aktivitách projektu Západočeské baroko naleznete na portálu ZDE.Galerie