Výsledky soutěží

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v nejvyšších kolech soutěží - 2012/2013

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v dosud proběhlých celostátních a mezinárodních kolech předmětových a uměleckých soutěží ve školním roce 2012/2013 naleznete v přiloženém souboru, který slouží jako podklad pro žádosti středních škol do dotačního programu Plzeňského kraje TALENT 2013 a rozvojového programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013.

Úspěchy žáků v krajských kolech předmětových olympiád ve školním roce 2012/2013

Celkový přehled medailistů z krajských kol předmětových soutěží vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT za školní rok 2012/2013. U kategorií zařazených do programu MŠMT Excelence středních škol naleznete výsledky do šestého místa.

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v celostátních kolech předmětových a uměleckých soutěží ve školním roce 2011/2012

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v dosud proběhlých celostátních kolech předmětových a uměleckých soutěží ve školním roce 2011/2012 naleznete v přiloženém souboru.

Výsledky krajských kol předmětových soutěží za školní rok 2011/2012

Výsledky žáků škol Plzeňského kraje v krajských kolech předmětových soutěží za školní rok 2011/2012.

Úspěchy v celostátních kolech předmětových a uměleckých soutěží ve školním roce 2010/2011

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v celostátních a mezinárodních kolech předmětových a uměleckých soutěží ve školním roce 2010/2011 naleznete v přiloženém souboru. Všem gratulujeme k dosaženým výsledkům.