Výsledky soutěží

Kraj podporuje talenty

Téměř padesát talentovaných studentů ocenila ve středu 3. října 2018 náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová v Domě hudby v Plzni. Spolu s nimi byli oceněni jejich pedagogové a také střední školy, jejichž žáci se umístili na medailových pozicích soutěží ...

Úspěchy žáků v krajských kolech předmětových olympiád ve školním roce 2017/2018

Celkový přehled medailistů z krajských kol předmětových soutěží vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT za školní rok 2017/2018.

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v celostátních kolech soutěží ve školním roce 2017/18

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v mezinárodních a celostátních kolech předmětových a uměleckých soutěží ve školním roce 2017/18 naleznete v přiloženém souboru. Všem žákům, pedagogům a ředitelům škol gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Hejtman ocenil úspěšné řešitele dovednostních a předmětových soutěží

Ocenění za reprezentaci Plzeňského kraje v celostátních kolech i mezinárodních kolech dovednostních olympiád a předmětových soutěží převzali z rukou hejtmana žáci škol v Plzeňském kraji ...

Úspěchy žáků v krajských kolech předmětových olympiád ve školním roce 2013/2014

Celkový přehled medailistů z krajských kol předmětových soutěží vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT za školní rok 2013/2014.