Výsledky soutěží

Úspěchy žáků v krajských kolech předmětových olympiád ve školním roce 2020/2021

Celkový přehled nejlepších umístění žáků v krajských kolech předmětových soutěží vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT distanční formou

Úspěchy žáků škol v krajských kolech předmětových soutěží 2019/2020

Celkový přehled nejlepších umístění žáků v krajských kolech předmětových soutěží vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT za školní rok 2019/2020

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v celostátních kolech soutěží ve školním roce 2019/2020

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v celostátních kolech soutěží ve školním roce 2019/2020. Z důvodu pandemie virového onemocnění covid-19 neproběhla v tomto roce většina celostátních a mezinárodních kol soutěží.

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v celostátních kolech soutěží ve školním roce 2018/2019

Úspěchy žáků škol Plzeňského kraje v mezinárodních a celostátních kolech předmětových a uměleckých soutěží ve školním roce 2018/2019 naleznete v přiloženém souboru. Všem žákům, pedagogům a ředitelům škol gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Úspěchy žáků v krajských kolech předmětových olympiád ve školním roce 2018/2019

Celkový přehled nejlepších umístění žáků v krajských kolech předmětových soutěží vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných MŠMT