Příjem žádostí v rámci III. vlny kotlíkových dotací byl ukončen

obrazek
17. května 2021 12:04, aktualizováno 28. března 2022 13:34, Ing. Lucie Hájková

Příjem žádostí byl ukončen

Příjem žádostí do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2" byl ukončen . Není možné si již podat žádost o kotlíkovou dotaci.

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 560/21 ze dne 26. 4. 2021 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti budou přijímány od 1. 6. 2021 od 8:00 hod do 30. 11. 2021, 14:00 nebo do vyčerpání alokace ve výši 15 000 000 Kč.

Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2" tvoří přílohu č. 1.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:
     • plynový kondenzační kotel,

     • tepelné čerpadlo,
     • kotel pouze na biomasu.

Důležité upozornění pro žadatele:
Upozorňujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací.