Vyhlášení výběrového řízení v oboru všeobecná sestra - domácí ošetřovatelská péče pro území správního obvodu obce Klatovy s rozšířenou působností

04. března 2020 Jiřina Rubášová

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví zastoupený Mgr. Janem Karáskem, vedoucím odboru zdravotnictví, vyhlašuje dle ustanovení § 47 zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu poskytovatele zdravotních služeb, ze dne 27.02.2020 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecná sestra – domácí ošetřovatelská péče pro území správního obvodu obce Klatovy s rozšířenou působností se zdravotními pojišťovnami.

Celý text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku. 

Soubory ke stažení