Vyhlášení soutěže "Technická olympiáda Plzeňského kraje"

obrazek
30. srpna 2021 11:29, Alena Altmanová
Rada Plzeňského kraje
vyhlašuje v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem
„Technická olympiáda Plzeňského kraje“
Přihlášky do soutěže podávejte do 30. 9. 2021 v písemné nebo elektronické podobě Odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK.

Uzávěrka školního kola a odevzdání prací
Západočeské univerzitě v Plzni je do 17. 12. 2021.
Odevzdání konečné verze prezentace nejpozději do 27. 1. 2022.

Prezentace, vyhodnocení a ocenění prací se uskuteční 3. února 2022,
na Západočeské univerzitě v Plzni.

Soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci z jedné školy, pomoc jiných subjektů je zakázána.

Konzultace jsou povoleny ze strany pedagogického sboru dané školy
a Západočeské univerzity v Plzni.


Kontaktní osoba:
Alena Altmanová, email: alena.altmanova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 437

Více informací k soutěži najdete na webových stránkách Plzeňského kraje
www.plzensky-kraj.cz v sekci Školství a sport/Podpora technického vzdělávání/Technická olympiáda

Soubory ke stažení