Vyhlášení soutěže "Řemeslo má zlaté dno"

obrazek
23. srpna 2021 14:38, Alena Altmanová

Rukodělná soutěž pro žáky a žákyně škol a účastníky zájmového
a neformálního vzdělávání v DDM, SVČ PK a Techmania Science Center o.p.s. v Plzeňském kraji


Rada Plzeňského kraje vyhlašuje soutěž pod názvem " Řemeslo má zlaté dno" .

Soutěž je určena pro:

A) žáky a žákyně škol Plzeňského kraje ve třech věkových kategoriích:
- 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)
- 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída)
- Střední školy (1. a 2. ročník)

B) účastníky zájmového a neformálního vzdělávání v DDM, SVČ PK
a Techmania Science Center o.p.s. ve třech věkových kategoriích:
- 1. 6 – 11 let
- 2. 12 – 15 let
- 3. 16 – 18 let

Soutěž základních a středních škol „Řemeslo má zlaté dno“ je vyhlášena pro výrobky určené jako:
- suvenýry
- hračky
- vyučovací pomůcky
- oděvní doplňky, šperky
- vybavení domácnosti
- vše pro zahradu
- nástroje a technické pomůcky
- hlavolamy a další

Soutěž je vyhlášena na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1069/21 ze dne 23. 8. 2021 v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace provedení: Vlastnoručně řemeslně vyrobený předmět jednotlivcem, bez omezení techniky.

Termíny:
1. základní kolo (ve škole, DDM, SVČ a Techmanii) – končí 14. dubna 2022, každá škola, DDM, SVČ a Techmanie může vyhlásit jednoho vítěze v každé věkové kategorii, který postupuje do krajského kola.
2. krajské kolo – soutěžní výrobky musí být předány Středisku služeb školám Plzeň, Částkova 78 do 22. dubna 2022.

Každá škola, DDM, SVČ a Techmania může zaslat pouze 1 soutěžní práci
z každé věkové kategorie - vítěze základního kola.

Adresa k předání soutěžních prací:
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78, 306 13 Plzeň

Výrobky lze doručit osobně nebo poštou, ale vždy tak, aby byly předány do 22. dubna 2022 do 12:00 hodin. Předmět, prosím, označte nápisem „Řemeslo má zlaté dno“.

Z došlých prací bude uspořádána výstava a vítězové budou slavnostně přijati v Techmania Science Center o.p.s., dne 26. 5. 2022.
Po výstavě bude výrobek vrácen zpět.

Další ustanovení: Každá soutěžní práce musí být opatřena štítkem pouze se jménem autora. Ke každé soutěžní práci bude přiložena registrační karta, která je přílohou těchto propozic.

Hodnocení: Soutěžní práce v rámci krajského kola soutěže vyhodnotí komise sestavená z odborníků pro řemeslné obory. Žáci budou oceněni věcnými cenami
(1. cena notebook, 2. cena tablet, 3. cena mobilní telefon, zvláštní ceny tablet
a mobilní telefon).

Pokyny: Výrobky zpracovává soutěžící bez účasti dospělých. Stroje se smí používat jen s dozorem. Obracíme se na učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku k motivaci žáků k účasti v této soutěži.

Hodnotící prvky: originalita, nápad, technické provedení
Kontaktní osoba: Alena Altmanová, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, telefon: 377 195 437, e-mail: alena.altmanova@plzensky-kraj.cz
 

Soubory ke stažení