Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021

obrazek
17. prosince 2020 12:01, Ing. Pavlína Kučerová

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), prodlouženou usnesením vlády č. 652/2020 a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021.

Informace k vyhlášenému dotačnímu Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021 naleznete zde:  
https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2021.aspx

Obor sociálních věcí, Krajský úřad Plzeňského kraje, pořádá dne 7. 1. 2021 od 9,30 hodin online seminář pro místní koordinátory prevence kriminality, na kterém vystoupí zástupce MV ČR, konzultant pro Plzeňský kraj, s informacemi k Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021. Přítomni budou členové Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality Plzeňského kraje a zástupci obcí Plzeňského kraje.


V případě dotazů se neváhejte obrátit na Ing. Pavlínu Kučerovou, tel: 377 195 087, e-mail: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz.