Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020

obrazek
13. prosince 2019 08:46, aktualizováno 16. prosince 2019 11:48, Ing. Pavlína Kučerová

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.

Informace k vyhlášenému dotačnímu Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2020.aspx

Dne 16. 12. 2019 uspořádalo Ministerstvo vnitra České republiky a členové Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality Plzeňského kraje pro místní koordinátory prevence kriminality seminář k Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020.

Prezentaci naleznete v příloze.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Ing. Pavlínu Kučerovou, tel: 377 195 087, e-mail: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz.

Soubory ke stažení