Vyhlášení dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021".

obrazek
19. října 2020 15:49, Ing. Pavlína Kučerová
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 5374/20 ze dne 19. 10. 2020 vyhlášení dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021".
Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 4. 1. 2021 do 25. 1. 2021.
Kontaktním místem pro poskytování bližších informací, konzultací při přípravě a předkládání žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí (Ing. Pavlína Kučerová, e-mail: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 087).
V příloze naleznete Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021“ a Formulář žádosti o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021“.

Soubory ke stažení