Vyhlášení dotačního titulu "Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021"

obrazek
22. září 2020 10:11, Ing. Miroslav Brda
Tak jako každý rok, i v roce 2021 Plzeňský kraj finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji. Organizace si budou moci požádat o podporu v dotačním titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021“, který je vyhlášen po jednání Rady Plzeňského kraje dne 21. 9. 2020. Podpora bude zaměřena do tří oblastí. První oblastí budou příspěvky na úhradu provozních nákladů, které organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním své činnosti. Druhá oblast bude na rekondiční či edukační pobyty se zdravotním programem pod lékařskou garancí a třetí oblastí budou vzdělávací, kulturní, společenské i jiné obdobné aktivity přispívající ke zkvalitnění života zdravotně postižených a chronicky nemocných. Organizace budou moci žádat prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) od 22. 10. 2020 do 9. 12. 2020. Kontaktním místem pro poskytování bližších informací a konzultací při přípravě a předkládání žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí (tel.: 377 195 767, miroslav.brda@plzensky–kraj.cz). 

Soubory ke stažení