Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022

obrazek
19. května 2020 12:16, aktualizováno 20. května 2020 13:52, Mgr. Renata Kulhánková

Rada Plzeňského kraje schválila dne 18. 5. 2020 usnesením č. 4784/20 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“.

Dotační program je zaměřený na podporu těchto druhů a forem sociálních služeb:
• Domy na půl cesty
• Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby

Vyhlášení dotačního programu upravuje účel a důvod dotace, okruh oprávněných osob, způsob podání žádosti, lhůtu pro podání žádosti apod. Dále stanoví ukazatele finanční podpory - sazeb úhrad (od uživatelů) a obvyklé (průměrné) měsíční náklady.

Realizace tohoto dotačního programu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4784/20 ze dne 18. 5. 2020, a to:
• Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“,
• Podmínky realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“,
• Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“

Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat také v souladu s dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4790/20 ze dne 18. 5. 2020, a to:
• Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění poskytování sociální služby formou neinvestiční dotace nebo neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2021“,
• Analýza nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2021.

Žádost o neinvestiční dotaci lze podávat v termínu od 19. 6. 2020 do 10. 7. 2020 prostřednictvím elektronické aplikace eDotace. Žádost bude podána jako jeden skenovaný soubor elektronické přílohy, a to ve formátu *.pdf.

Kontaktní osoby:
Mgr. Renata Kulhánková, renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178
Lucie Přikrylová, lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, 777 353 677

Soubory ke stažení