Vyhlášení dotačního titulu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024“

obrazek
01. června 2023 08:56, aktualizováno 07. března 2024 12:21, Mgr. Hana Schimmerová MBA

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3648/23 ze dne 29. 5. 2023 dotační titul „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024“.

Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 31. 7. 2023.


Cílem dotačního titulu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024“ je:

  • podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách ve věku 2 až 26 let, kteří jsou ohrožení chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací.
  • poskytnutí bezplatného školního stravování povede ke zlepšení školní docházky a zároveň dojde k začlenění dětí a žáků do třídních i školních kolektivů.
  • podpora zajistí dětem a žákům možnost využívat služeb školního stravování se všemi jeho výhodami tj. možnost konzumovat nutričně vyváženou stravu odpovídající současným zdravotním doporučením, připravovanou s ohledem na věk strávníka.


Dotační titul je realizován na základě projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi, který byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Podrobnosti k dotačnímu titulu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu viz přílohy.

Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eD (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023.

Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 5.000.000 Kč.

Kontaktní osoba:

Tomáš Král
oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 432
e-mail: tomas.kral@plzensky-kraj.cz

Galerie

Soubory ke stažení