Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021“

24. března 2021 09:11, Mgr. Lucie Strejcová
Vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021“
Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 3. 2021 usnesením č. 521/21 vyhlášení dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021“.
Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Na této adrese naleznete také Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021“ včetně všech povinných příloh.
Žádosti je možné podávat v termínu od 26. 4. 2021 do 14. 5. 2021.

Soubory ke stažení