Vyhlášení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2022

obrazek
21. prosince 2021 07:43, aktualizováno 09:08, Bc. Filip Beránek DiS.
Dotační program je určen na:
podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.
Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která bude přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz.

Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby vzniklé dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 21.01.2022 do 21.02.2022.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.
Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách (platné i ve dnech uzávěrek):

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00 (úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje)
Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.

Kontaktní osoby – administrátor dotace:
Mgr. Petr Michalec
Oddělení cestovního ruchu - č. kanceláře E 110A
Telefon: +420 377 195 441
Mobil: +420 777 353 663
E-mail: petr.michalec@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:

21.01.2022 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
21.02.2022 uzávěrka podávání žádostí o dotace
31.05.2023 nejzazší termín pro zaslání průběžné zprávy o stavu realizace projektu
30.06.2023 nejzazší termín ukončení realizace projektu
31.08.2023 nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy a Vyúčtování použití dotace

Soubory ke stažení