Vyhlášení dotačního programu Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020

02. března 2020 Bc. Zoja Kmochová


Účelem dotačního programu je finančně podpořit dostupnost ambulantní zdravotní péče poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje.
Důvodem podpory je zajistit dostupnost ambulantní zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela. Program by měl podpořit projekty, jejichž cílem je získat nové poskytovatele zdravotních služeb primární ambulantní péče nebo udržet stávající poskytovatele na území obce. V případě okresů Tachov a Plzeň-sever jsou z důvodu chybějící nemocnice v těchto oblastech do podporovaných oborů zahrnuty i některé z oborů specializované ambulantní péče.
V rámci dotačního programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly:


Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče – obce

Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče – poskytovatelé zdravotních služeb

Celková částka na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu činí 5.000.000 Kč. Pro dotační titul Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče – obce je alokována částka 4.000.000 Kč. Pro dotační titul Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče – poskytovatelé zdravotních služeb je alokována částka 1.000.000 Kč.
Termín pro podávání žádostí je stanoven od 3. 4. 2020 do 17. 4. 2020. Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. Podrobnější informace k dotačnímu programu naleznete v příloze Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020.

Kontaktní osoba:
Bc. Zoja Kmochová
odd. zdravotně ekonomické
tel. 377 195 756
e-mail:zoja.kmochova@plzensky-kraj.cz
web: www.plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení