Vyhlášení dotačního programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022"

obrazek
21. prosince 2021 08:20, aktualizováno 22. března 2022 11:44, Bc. Filip Beránek DiS.
Cílem Programu je podpora činnosti a rozvoje informačních center na území Plzeňského kraje poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků, zvýšení kvality poskytovaných služeb návštěvníkům a naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021 – 2027.
Znění pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.
Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz. Na této adrese naleznete také Pravidla.


Žadateli mohou být právnické osoby provozující nebo zakládající informační centra na území Plzeňského kraje.
Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 21. 1. 2022 do 21. 2. 2022.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách (platné i ve dnech uzávěrek):

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00
Úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje.
Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.


Kontaktní osoba – administrátor dotace:
Ivana Plecitá
Oddělení cestovního ruchu - č. kanceláře E102 B
Telefon: + 420 377 195 206
GSM: + 420 733 698 645
E-mail: ivana.plecita@plzensky-kraj.czČasový harmonogram dotačního programu:

21.12.2021 vyhlášení a zveřejnění programu
21.01.2022 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
21.02.2022 uzávěrka podávání žádostí o dotace
30.09.2022 nejzazší termín ukončení realizace projektu
10.10.2022 nejzazší termín pro předložení Vyhodnocení a vyúčtování použití dotace
09.12.2022 nejzazší termín pro vyplacení dotace

Soubory ke stažení