Vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021“

obrazek
29. června 2021 12:09, aktualizováno 30. června 2021 15:32, Bc. Filip Beránek DiS.
Pro účely tohoto Programu se pod pojmem Organizace destinačního managementu (dále jen „DMO“) rozumí organizace, která zajišťuje koordinaci, kooperaci a komunikaci mezi poskytovateli služeb cestovního ruchu, složkami veřejné správy a dalšími subjekty participujícími na rozvoji cestovního ruchu na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu. Na základě využívání nástrojů destinačního managementu je jejím úkolem udržitelným způsobem rozvíjet destinaci, prosazovat ji a její produkty na trhu. Tato organizace může založit fond turismu.

Cílem Programu je:
• podpora činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje (případně s přesahem do sousedících krajů),
• podpora tvorby ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, to vše za aktivní spolupráce jednotlivých subjektů cestovního ruchu v destinaci,
• vybudování a rozvíjení systému řízení cestovního ruchu v Plzeňském kraji v návaznosti na národním systému Kategorizace DMO a jejich certifikace,
• pokrytí území kraje plně fungujícími profesionalizovanými oblastními organizacemi destinačního managementu.

Žadatelem může být právnická osoba, mezi jejíž hlavní předměty činnosti patří strategické řízení aktivit cestovního ruchu dané oblasti na území Plzeňského kraje (na základě principů komunikace, koordinace a kooperace, tj. plní funkci DMO) při splnění následující podmínky:
Program je určen pro oblastní či lokální DMO, které:
a) jsou k datu podání žádosti o dotaci držiteli platného certifikátu Kategorizace DMO od agentury CzechTourism,
b) nejsou k datu podání žádosti o dotaci držiteli platného certifikátu Kategorizace DMO od agentury CzechTourism, ale mají podánu žádost o certifikaci.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 29. 6. 2021 do 6. 8. 2021 do 12:00 hod..

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s dotačním programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
PO a ST 8:00 – 17:00 hod.
ÚT a ČT 8:00 – 15:15 hod.
PÁ 8:00 – 14:00 hod.

Úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje.

Časový harmonogram dotačního programu:
29. 06. 2021 – vyhlášení a zveřejnění Programu
29. 07. 2021 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
06. 08. 2021 – uzávěrka podávání žádostí o dotace do 12:00 hod.
23. 08. 2021 – plánovaný termín projednání schválení dotací v Radě Plzeňského kraje
06. 09. 2021 – plánovaný termín projednání schválení dotací v Zastupitelstvu Plzeňského kraje
31. 05. 2022 – konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce a vyčerpání dotace
30. 06. 2022 – nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace

Soubory ke stažení