Vyhlášení dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji“

obrazek
07. prosince 2021 13:38, Ing. Petra Ježková

Plzeňský kraj na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1443/21 ze dne 6. 12. 2021 vyhlašuje dotační program „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji“ (dále jen Program) na podporu úhrady části provozních nákladů maloobchodních prodejen potravin a smíšeného zboží na venkově pro provozovatele prodejen v souladu s výzvou Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“, který je financován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Účelem Programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní část/části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Cílem/důvodem podpory z tohoto Programu je zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Plzeňského kraje. Tato služba je často pro jejího provozovatele ztrátová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně velkou skupinu obyvatel neexistuje náhrada, a nemohou z objektivních důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích a městech. Místní obchod je pro starší či nemocné občany často jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde mnohdy o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.

Žadatelem o poskytnutí dotace z toho Programu (dále jen Žadatel) může být podnikatelský subjekt (podnikající právnická či fyzická osoba nebo obec), který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci Plzeňského kraje do 1000 obyvatel, nebo v obci Plzeňského kraje do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Žadatel o poskytnutí dotace musí splňovat také další podmínky stanovené pravidly programu.

Minimální výše dotace na jednu maloobchodní prodejnu je 50.000 Kč. Maximální výše na jednu maloobchodní prodejnu je 100.000 Kč. Maximální procentuální podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 70 %. Na naplňování tohoto účelu Plzeňský kraj alokuje prostředky ve výši 3.000.000 Kč a současně si vyhrazuje právo rozhodnout o navýšení alokace dotačního programu.

Dotace budou poskytovány na základě žádostí, které musí být podány elektronicky prostřednictvím systému/aplikace eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz) v době od 10. 1. do 18. 1. 2022 do 12:00 hodin. Způsobilými náklady jsou především náklady na zaměstnance, náklady na energie, náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu a náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb

Administrátorem Programu je Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Kontaktní osoby
Bc. Filip Degl, filip.degl@plzensky-kraj.cz, tel.: 377 195 554
Ing. Jan Přibáň, MBA, jan.priban@plzensky-kraj.cz, tel.: 377 195 667

Dotazy lze zasílat e-mailem na uvedené kontakty, s jasným vyznačením odvolávky na konkrétní Program. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí telefonické dohodě.

Soubory ke stažení