Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“

obrazek
25. června 2020 08:14, Alena Altmanová

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4968/20 ze dne 22. 6. 2020 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program je vyhlášen s cílem zvýšit motivaci žáků základních škol ke studiu technických oborů a poskytnout účelově finanční prostředky na podporu středních škol.
Žádost o dotaci mohou podat střední školy zřizované Plzeňským krajem, které jsou vhodným způsobem vybaveny a jsou schopny poskytnout žákům II. stupně základních škol, přípravu pro studium technických oborů na středních školách v Plzeňském kraji.

Žádosti o příspěvek včetně příloh se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/, a to v termínu od 7. 8. 2020 do 7. 9. 2020. Žádosti podané po tomto termínu nebudou předloženy k dalšímu projednávání.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 1.000.000 Kč.

Kontaktní osoba:
Alena Altmanová
referent oddělení organizace školství
Odbor školství mládeže a sportu
Krajského úřadu Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel: 377 195 437
E-mail: alena.altmanova@plzensky-kraj.cz


Soubory ke stažení