Vyhlášení dotačního programu: Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v PK v roce 2020

28. ledna 2020 Ing. Bc. Vladimír Kroc

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č.4383/20 ze dne 20.1.2020 dotační program „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2020“ (dále jen „Program“) a schvaluje Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2020“, která jsou přílohou tohoto článku.  Ve schváleném rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2020 je vyčleněn předpokládaný celkový objem finančních prostředků ve výši 20 000 000,- Kč na podporu účelu dle tohoto Programu.

Cílem Programu je podporovat vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Žádost o dotaci včetně příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace ve formátu *.pdf (tj. naskenované originály formulářů a dalších dokumentů listinného charakteru), resp. ve formátu *.jpg (fotografie a obrázky). Maximální velikost jedné přílohy nesmí přesáhnout 10 MB – při překročení tohoto limitu neumožní aplikace podání žádosti. Aplikace je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.

Výzva k podávání žádostí bude v aplikaci otevřena od 2.3.2020 a uzavřena
27.3.2020. Žádost musí být v aplikaci podána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. 27.3.2020 do 17.00 hodin. Poté bude aplikace uzamčena

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s Programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství Škroupova ul. 18, 306 13 Plzeň.

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin.
Po, St 8:00-16:00; Út, Čt 8:00-15:00; Pá 8:00-14:00
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována. pondělí a pátek v úředních hodinách do 27.3.2020. Vždy po předešlé telefonické domluvě
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

Kontaktní osoba – administrátor dotace:

Ing. Vladimír Kroc
koordinátor pro výstavbu cyklostezek
oddělení financování veřejné dopravy a silničního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství
č. kanceláře 366
telefon: +420 377 195 370
GMS: +420 778 498 274
e-mail: vladimir.krocv@plzensky-kraj.cz http://http://www.plzenskykraj.cz


Kontaktní osoba – oddělení financování veřejné dopravy a silničního hospodářství

Ing. Petra Víznerová, Ph. D.
vedoucí oddělení financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
Odbor dopravy a silničního hospodářství ODSH
č. kanceláře 361
telefon: 377195 639
e-mail: petra.viznerova@plzensky-kraj.cz , http://www.plzenskykraj.cz

Soubory ke stažení