Vyhlášení dotačního progamu "Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020"

25. března 2020 Mgr. Andrea Vovolková

Rada Plzeňského kraje schválila dne 16.3.2020 usnesením č. 4586/20 vyhlášení dotačního programu "Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020".

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Na této adrese naleznete také

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu "Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020" včetně všech povinných příloh.

Žádosti je možné podávat v termínu od 21.4.2020 do 8.5.2020.