Výbor pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti

Členové Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti

04. ledna 2021 10:40, aktualizováno 21. prosince 2022 13:42, Mgr. René Zeithaml


Předseda výboru
Ing. et Ing. Jan Bozděch Ph.D.
Členové výboru
Luděk Bořek
Ing. et Bc. Lucie Burianová
Michal Hána
RNDr. Lucie Hemrová, Ph.D.
Ing. Lucie Frank Kristová
Jan Kůrka
doc. Mgr. Ing. Roman Sloup, Ph.D.
Ing. Milan Vácha
Mgr. Eva Volfová
Ing. Petr Votípka