Výbor pro zdravotnictví a sociální věci

Členové Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

10. ledna 2017 17:52, aktualizováno 04. května 2020 16:01, Mgr. René Zeithaml

 

Předseda výboru  
Petr Vanka člen ZPK
Členové výboru  
Bc. Hana Benediktová nečlen ZPK
Adéla Dvořáková nečlen ZPK
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. nečlen ZPK
Ing. Václav Grüner, CSc. nečlen ZPK
Václav Jáchim nečlen ZPK
Mgr. Igor Jakubčík nečlen ZPK
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek nečlen ZPK
Ing. Jiří Lodr člen ZPK
MUDr. Miroslav Mach nečlen ZPK
Mgr. Martina Němečková nečlen ZPK
MUDr. Richard Pikner, Ph.D. člen ZPK
Mgr. Hynek Říha nečlen ZPK
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. člen ZPK
Ing. Miloslava Šlajsová nečlen ZPK
MUDr. Milan Štěpánik nečlen ZPK
Expert výboru
MUDr. Erika Vlčková

 

ZPK = Zastupitelstvo Plzeňského kraje