Výbor pro zdravotnictví

Členové Výboru pro zdravotnictví

04. ledna 2021 10:22, aktualizováno 05. dubna 2022 10:42, Mgr. René Zeithaml


Předseda výboru
Bc. Karel Pressl
Členové výboru
MUDr. Kamal Farhan
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Marianna Lang Gajanová
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
MUDr. Mgr. Miloslava Rutová
Lukáš Prajka
MUDr. Jiří Šedivý
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
PhDr. Lukáš Štich, MBA