Výbor pro zdravotnictví

Členové Výboru pro zdravotnictví

04. ledna 2021 10:22, aktualizováno 01. března 2023 16:27, Mgr. René Zeithaml


Předseda výboru
Bc. Karel Pressl
Členové výboru
MUDr. Kamal Farhan
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Marianna Lang Gajanová
MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
MUDr. Mgr. Miloslava Rutová
MUDr. Stanislava Stupková
MUDr. Jiří Šedivý
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.