Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

04. ledna 2021 10:11, aktualizováno 20. prosince 2023 08:52, Mgr. René Zeithaml


Předseda výboru
Ing. Vladimír Tichý 
Členové výboru
Mgr. Eliška Bartáková
Mgr. Martin Baxa
MgA. Mgr. Roman Černík
Mgr. Magdaléna Daňková
Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová
Bc. Karel Pressl
Lukáš Rada
Mgr. Jaroslav Šobr
Mgr. Jana Tomšíková
Jiří Winkelhöfer