Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

04. ledna 2021 10:11, aktualizováno 13. dubna 2022 16:53, Mgr. René Zeithaml


Předseda výboru
Ing. Vladimír Tichý 
Členové výboru
Mgr. Eliška Bartáková
Mgr. Martin Baxa
MgA. Mgr. Roman Černík
Ladislav Feierfeil
Mgr. Magdaléna Daňková
Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová
Lukáš Rada
Mgr. Jaroslav Šobr
Mgr. Jana Tomšíková
Jiří Winkelhöfer